Om oss

Sökmotor för internetannonsering

PeakPosition är en teknik- och konsultverksamhet helt specialiserat på internetannonsering. Vi har i egen regi utvecklat en sökmotor med intelligenta annonssökande robotar som kontinuerligt besöker samtliga större sajter i Sverige och övriga Norden.

Robotarna samlar in information om annonserna på respektive sajt och därefter lagras informationen med automatik i vår stora databas. Denna successivt växande informationsbank utgör grunden i vårt erbjudande.


Egenkontroll och konkurrentjämförelser

Vår affärsidé är att erbjuda annonsörer och media-/reklambyråer specificerad information om annonsering på internet (i mobiler, surfplattor och datorer).

Som annonsör eller konsult kan man kontrollera egna aktiviteter och dessutom jämföra dessa med konkurrenternas under vald tidperiod.


Optimeringsunderlag

Med hjälp av våra rapporter får du kunskap om vilka mediekanaler, sajter, nyckelord, exakta placeringar, budskap etc. som olika medieköp medför och som era konkurrenter nyttjar.

Syftet är hjälpa er att ta väl underbyggda beslut beträffande hur ni i nuvarande konkurrenssituation bäst optimerar onlineannonseringen för att uppnå önskade effekter i era målgrupper.


Objektiv rapportering

PeakPosition är ett helt fristående och därmed helt oberoende företag. Vi har inga kopplingar till något nätverk eller liknande och kan därför garantera att vår rapportering är helt objektiv.