Optimera och konkurrenssäkra din digitala annonsering

PeakPosition ger dej värdefull och objektiv kunskap beträffande din branschs sök- och displayannonsering.

Med vår sökmotor kan du bl.a. studera annonser, exponeringar, synlighet och exakta placeringar för samtliga annonsörer.

Underlaget stöttar både budgetarbete och kontinuerlig optimering / konkurrenssäkring av medieköp och annonsutformning.

Läs mer »

Processflöde

PeakPositions sökmotor
Intelligenta annonsrobotar kartlägger all display- och sökordannonsering.

Databearbetning
Kategorisering och statistisk analys sker regelbundet.

Rapportering
(online + export)
Realtidsrapportering samt export av historiska data till Excel.

Rapportexempel

Displayannonsering

Rapportexempel: Displayannonsering

Impressions

Share of Voice

Impressions per site

Annonsutforming

 • Vilka budskap använder konkurrenterna?
 • Vilka annonsformat använder konkurrenterna?
 • Hur väl stämmer dina egna budskap etc. med övriga kampanjer i branschen?
 • I vilka sammanhang syns dina annonser på de olika sajterna?

Volymer

 • Hur utvecklas din kampanjs exponeringar över tid?
 • Vilken ”share of voice” har din kampanj under perioden jämfört med konkurrerande kampanjer?
 • Stämmer din ”share of voice” med din marknadsandel?
 • Överensstämmer din andel under kampanjperioden med satta mål?

Placeringar

 • På vilka sajter syns dina annonser när du köper ospecificerat?
 • Vilka sajter använder dina konkurrenter och hur prioriterar de bland sajterna?
 • Hur många exponeringar per sajt har du jämfört med dina konkurrenter?
 • Vilken kampanjstrategi har dina konkurrenter?
 • Vad kan du lära av konkurrenterna för att skapa proaktivitet?
 • Stämmer dina budgetprioriteringar jämför med hur konkurrenterna agerar?
 • Vilka sajtplaceringar använder konkurrenterna?Sökordsannonsering SEO och PPC

Rapportexempel: Sökordsannonsering SEO och PPC

Exponeringar

Position

Position per sökord

Sökordsannonser (SEO resp. PPC)

 • Trender för samtligas ”Impression Share” per sökord (SEO, PPC, totalt)
 • Trender för samtligas ”Position” per sökord (SEO, PPC, totalt)
 • Mest trafikdrivande sökorden per konkurrent (SEO, PPC, totalt)
 • Annonser med högst klickfrekvens per annonsör (PPC)

Verktyg för kontinuerlig kampanjoptimering

PeakPosition ger dig insikter som successivt förbättrar utfallet från dina nätkampanjer.
Nedanstående schematiska bild visar den fortgående processen.
1. Oberoende feedback egna kampanjer
(ex. ospecade köp: var hamnar exponeringarna)

2. Jämförelse med konkurrenterna
(ex. erbjudanden, kreativa lösningar, placeringar, exponeringsnivåer)

3. Optimering egna kampanjer utifrån kunskap om tidigare resultat och rådande reklamsituation

2. Jämförelse med konkurrenterna
(ex. erbjudanden, kreativa lösningar, placeringar, exponeringsnivåer)

1. Oberoende feedback egna kampanjer
(ex. ospecade köp: var hamnar exponeringarna)

3. Optimering egna kampanjer utifrån kunskap om tidigare resultat och rådande reklamsituation


Minskat spill och ökad konkurrenskraft

Genom att säkra kvaliteten på de egna kampanjerna och jämföra med konkurrenternas resultat får du
ett beslutsunderlag för att kunna agera smartare och betydligt mer kostnadseffektivt.

Referenser

Några exempel på annonsörer som optimerat sina online aktiviteter med hjälp av PeakPosition.
Exempel från finansbranschen

PeakPosition, 556447-8591 Telefon: +46 8 54442800